Socialrätt

Jag tar gärna emot ärenden där jag företräder barn och/eller föräldrar/vårdnadshavare i mål angående omhändertagande om barn enligt lagen om vård av unga, LVU.
Jag har 27 års erfarenhet av dessa mål.

Förvaltningsdomstolen förordnar här en jurist som offentligt biträde. Klienten har alltid rätt att begära den jurist de önskar och jag som jurist kan naturligtvis kontakta myndigheten/ förvaltningsdomstolen om hjälp behövs.

  • Juristfirman Högman Ramos AB

  • SE-559205518901

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stockholm

Karlavägen 18
Box 5385
SE-102 49 Stockholm

Söderhamn

Kyrkogatan 16 bv
SE-826 32 Söderhamn